Zdravotná starostlivosť

Spoločnosť MED POINT, s. r. o. zabezpečuje realizáciu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov klientov v rámci pracovnej zdravotnej služby. Okrem toho je možné zabezpečiť pre týchto zamestnancov aj nadštandardné preventívne prehliadky.

Rádiologické pracovisko

  • stomatologický RTG
  • sonografická ambulancia

Ambulancie

  • Ambulancia všeobecného lekára
  • Ambulancia interného lekára

Rádiologické pracovisko

Nadštandardné preventívne prehliadky sú poskytované v jeden deň pod jednou strechou v jednom zmluvnom zdravotnom zariadení spoločnosti MED POINT, pričom ich rozsah a zameranie je zostavené na základe individuálnych požiadaviek klienta.

Spoločnosť MED POINT spolupracuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s externými zdravotníckymi zariadeniami v rámci celej Slovenskej republiky. Zoznam zmluvných partnerov nájdete tu.

Koordináciu aktivít v oblasti pracovnej zdravotnej služby a zdravotnej starostlivosti zabezpečuje pre MED POINT na základe plnej moci obchodná spoločnosť REMEDY s.r.o. prostredníctvom svojho online rezervačného systému REMEDY. Viac o spoločnosti REMEDY nájdete tu.